მიყვარხარ მენატრები მიყვარხარ მიყვარხარ მიყვარხარ მიყვარხარ მიყვარხარ მენატრები მიყვარხარ სიხარულო ჩემო მიყვარხარ მიყვარხარ მიყვარხარ მიყვარხარ მენატრები მიყვარხარ მიყვარხარ მიყვარხარ მიყვარხარ მიყვარხარ მიყვარხარ მიყვარხარ ღვთაებავ ჩემო მიყვარხარ